С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Съдебен район
Съд-модел
Ръководство
Отчетен доклад
Съдии
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Апелативен съд  
 Представяне и юрисдикция
Апелативен съд

Съдебният окръг обхваща районите на следните окръжни съдилища: Видин, Монтана, Враца, Перник, КюстендилБлагоевград, както и Софийски градски съд и Софийски окръжен съд .

   . :   Извадки от Закона за съдебната власт   : .

   . :   Извадки от Гражданския процесуален кодекс   : .

   . :   Извадки от Наказателно-процесуалния кодекс   : .


  . : Единен портал за електронно правосъдие : .

   . :   Контакти   : .

   . :   Ръководство   : .

   . :   Служители   : .

   . :   Съдебен район   : .

   . :   Съд - модел   : .

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР