С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 
 1804280 
 Начална страница  
 Начало


. : Единен портал за електронно правосъдие : .

 


Правораздавателната дейност на Апелативен съд - София  покрива приблизително половината от наказателните, гражданските и търговските дела, разглеждани пред апелативните съдилища.
Съдебният район на Апелативен съд - София обхваща осем окръжни съдилища – ОС-Благоевград,ОС-Видин, ОС-Враца, ОС-Кюстендил, ОС-Монтана, ОС-Перник, ОС-София и Софийски градски съд.
Апелативен съд - София функционира от 01.04.1998 г.


Ръководство на Апелативен съд - София:

Председател -
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА

СТЕФАН ГРОЗДЕВ – зам. председател на АС-София и председател на търговска колегия.

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА – зам. председател на АС-София и председател на наказателна колегия.

ИВО ДАЧЕВ – зам. председател на АС-София и председател на гражданска колегия.Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР